Czym zajmuje się Przychodnia Otmed?

W Polsce każda ubezpieczona osoba ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Pracują w niej liczni specjaliści różnych dziedzin, ale zazwyczaj w przypadku choroby udajemy się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu. Właśnie tacy lekarze przyjmują w naszej Przychodni

Placówkami POZ jest większość przychodni, których znamy z życia codziennego – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zazwyczaj w takiej placówce powinien pracować lekarz i pielęgniarka. Placówka POZ jest pierwszym miejscem, do którego zgłaszamy się w przypadku choroby. Co może nas tam spotkać?

Każdy lekarz POZ jest lekarzem rodzinnym lub lekarzem w trakcie specjalizacji medycyny rodzinnej. Zna się on świetnie na prostych chorobach wewnętrznych, umie też rozpoznać symptomy wielu chorób mniej powszechnych. Lekarz POZ kieruje całym procesem leczenia. Lekarz ten wypisuje nam recepty i może skierować na konsultację u specjalisty lub leczenie.
Pielęgniarka POZ realizuje opiekę w zakresie promocji zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Wykonuje zastrzyki, szczepienia i inne zabiegi.

W naszej Przychodni znajduje się punkt pobrań krwi i moczu. Wykonujemy EKG oraz inne badania z dziedziny Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zazwyczaj usługi POZ są świadczone w placówkach, ale możliwe są też wizyty w domu pacjenta.

Właśnie takie usługi świadczy Przychodnia Otmed znajdująca się na placu Narutowicza. Usługi są świadczone bezpłatnie, ponieważ nasza Przychodnia ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Wystarczy zadzwonić i umówić się do naszego lekarza rodzinnego:

Tel. : 22 357 52 32
Email: kontakt@otmed.pl